Hranice a migrace: Přístupy a metody ve výzkumu a vzdělávání

EHP-CZ-MOP-1-008

Fondy EHP 2014-2021 – Program vzdělávání

Projektové období: Srpen 2019 – Srpen 2020
[prodlouženo do Srpna 2021]

Celková výše podpory: 523.260 CZK

 

 

Tento projekt má za cíl rozšíření a zintenzivnění spolupráce Technické univerzity v Liberci (zvláště výzkumné skupiny pro výzkum hranic a migrace) a Univerzity v Tromsø / Norské arktické univerzity (zvláště výzkumné skupiny pro výzkum poetiky hranic). Hlavním účelem je výměna teoretických znalostí, praktického know-how a příkladů dobré praxe ve zkoumání a výuce tematiky hranic a migrace.

V návaznosti na úspěšný projekt CZ09 7F16020 - Migrace: sociálně psychologické a kulturní faktory a jako naplnění úspěšné mobility dvou univerzit v rámci programu Erasmus+ předpokládá tento projekt interinstitucionální mobilitu pro 12 osob: 6 zaměstnanců z každé z institucí. Po dobu trvání projektu zorganizuje každá instituce workshop a pozve na něj 6 pracovníků partnerské strany. Workshopy se zaměří na otázky a výzkumné metody hraničních studií a studií migrace, na sociální, politické, psychologické a enviromentální faktory migrace a také kurikulum a programový rozvoj v hraničních a migračních studiích. Tyto spíše teoreticky orientované workshopy jsou doplněny praktickým testovacím prostředím čtyř vyučovacích hodin (tj. 4x45 minut) na osobu a zpětnou vazbou kolegů. Účastníci jsou vybráni v transparentním výběrovém řízení s použitím objektivních kritérií se zvláštním důrazem na stávající výzkumné a/nebo pedagogické zkušenosti v oblasti hraničních a migračních studií a kandidátův status migranta nebo představitele etnických či národnostních menšin.

Projekt má silné zaměření na inspirativní teoretické diskuse a interkulturní praktickou výuku s následnou vzájemnou zpětnou vazbou. Proto je konečným dlouhodobým cílem projektu (kromě posílení spolupráce mezi těmito dvěma institucemi) pomoci účastníkům získat nové poznatky a teoretické a praktické znalosti nejen o výhodách různých přístupů k výzkumu migrace a hranic, ale také o praktických aspektech učebních osnov a návrhu studijního programu. Vzhledem k tomu, že migrace je fenomén starší než samotné lidstvo a hranice a liminální prostory hrají v tomto procesu zvláštní roli, je smyslem projektu nejen porozumět těmto souvisejícím jevům, ale také, a to především, zahrnout je do vysokoškolského vzdělávání. Projekt by tímto mohl nepřímo ovlivnit současné i budoucí generace studentů vysokých škol a jejich pohled na tyto otázky.

 

Proběhlé a plánované události v rámci projektu

 

18. – 24. srpna 2021: Workshop v Liberci

Program workshopu

Wednesday

Dean's Welcome 

17.00 Opening Dinner 

 

Thursday

Field Trip I: The Divided Town of Görlitz/Zgorzelec and the Czech/German/Polish Border Tri-Point

  

Friday

Day Off

 

Saturday

Field Trip II: Ralsko National Geopark: from Czech Chernobyl to a Tourist Destination

Areas of Focus:

1) Military Space as a Consequence of Politically Motivated Deportations

2) Uranium Mining as an Instrument of Soviet Colonialism

3) Social Problems of the Re-settled "Sudetenland"

 

Sunday

9.30 - 12.30 Seminar on Borders and Migration

Program:

9.30 - 9.50 Cornel Borit: What Sources in Migration Studies? Reflections on Integrating Literature in Migration Research

9.50 - 10.00 Discussion

10.00 - 10.20 Cassandra Falke: Story Migration and Migrant Stories: Imagining Global Communities

10.20 - 10.30 Discussion

10.30 - 10.50 Dávid Levente Palatinus: Climate - Conflict - Migration: European Media Contexts

10.50 - 11.00 Discussion

11.00 - 11.20 Andrei Rogatchevski: Extractivism as Rebordering: Mining Fiction in (post-)Soviet Ukraine and Elsewhere

11.20 - 11.30 Discussion

11.30 - 11.50 Alexey Tymbay: The Perceptual Border Created by Media: A Comparative Analysis of Western and Russian Headlines on Sensitive Political Topics

11.50 - 12.00 Discussion

12.00 - 12.20 Zénó Vernyik: Koestler Across and In-between Canons and Languages: Biography and Authorship

12.20 - 12.30 Discussion

12.30 - 13.30 Lunch Break

13.30 - 15.00 Roundtable Discussion: Teaching about Borders and Migration

Topics:

Integrating the Issues Related to Borders and Migration into the Syllabi of Existing Subjects - experience and plans

Teaching about Borders and Migration in Dedicated Subjects - experience and plans

Borders and Migration Studies as Majors - experience and plans

15.00 - Open Discussion

 

Monday

Field Trip III - Bautzen and Varnsdorf

Visiting the former prison complex Bautzen II

Sightseeing with a focus on the Sorbs

Brewery on the Border: Pivovar Kocour

 

Tuesday

12.30 Good-bye Lunch

 

14. – 18. října 2019: Workshop v Tromsø

Program workshopu

Monday

9:30: Welcome coffee.

10.15-12: Ruben Moi, Literature, Text, Education.

12.15-14: Justin Parks, Intro to Literary Theory.

 

Tuesday

8.15-10: Ruben Moi, Literature and War.

10.15-12: Justin Parks, Intro to American Studies.

12-13: Group lunch and discussion of current research at UiT.

14.15-16: Justin Parks, Intro to American Studies seminar.

 

Wednesday

12.15-14: Justin Parks, MA Thesis Seminar.

12.15-14: Laura Castor, Intro to Literature.

 

Thursday

9-12: Andrei Rogatchevski, East/West on Screen. Film: Soy Cuba. Kino.

11.30-13.00: Conversation with Yulia Rodia and Language Acquisition, Variation, and Attrition (LAVA Lunch).

14.15-16: Seminar with border researchers from Liberec.

Michaela Marková, Narratives of Difference: Literary Representations of the Northern Irish Conflict

Artur Boháč, Interdisciplinary Research of Border Regions, Border Cities and Related Phenomena

Tilo Weber, One Workshop, Four Working Languages: Multilingualism in Practice

 

Friday

12.15-14: Laura Castor, Satire’s Art of Persuasion. 

13.00-14.30: War and Peace Dynamics Research Group (WarPeD) meeting.

14.15-16: Seminar with border researchers from Liberec.

Emil Drápela, The Border Effect at National and Regional Borders: A Case Study of the Liberec Region

Magda Nišponská, Using the Creative Narrativity of Teachers in Intercultural Education

Zénó Vernyik, “Some Day a Great Novel Will Be Written About the Life of Refugees”: Arthur Koestler’s Representation of Migrants

 

Snímky z workshopu

 

Fotky z výletů

 


4. října 2019, 10.00: Informační seminář pro účastníky projektu

 


12. září 2019, 14.00: Informační seminář pro zájemce

Stáhnout prezentaci použité na semináři